SOUND LOGISTICS

+370 5 232 95 35

Vilnius

Asmens duomenų privatumo politika

Ši asmens duomenų privatumo politika (toliau - Politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos "KRAFTTRANS" (toliau - KRAFTTRANS) gali gauti iš vartotojo, kai vartotojas naudojasi KRAFTTRANS - http://www.krafttrans.lt/ (toliau - svetainė) oficialia svetaine, taip pat naudojant interneto paslaugas, kitas paslaugas, dalyvaujant reklamos ir rinkodaros kampanijose ar akcijose ir / ar kitose veiklose susijusiose KRAFTTRANS (toliau - paslaugos).

KRAFTTRANS nekontroliuoja ir neatsako už trečiųjų šalių svetaines, į kurias vartotojas gali patekti per nuorodas, kurias galima rasti svetainėje KRAFTTRANS. Trečiųjų šalių tinklalapiai gali turėti savo privatumo politiką, pagal kurią informacija apie naudotoją gali būti renkama arba prašoma ją pateikti.

Ši politika paaiškina, kaip KRAFTTRANS tvarko ir saugo naudotojų asmeninę informaciją.

Naudojant paslaugas ir teikiant tolimesniam bendravimui reikalingą asmens informaciją KRAFTTRANS, jūs sutinkate su svetainės naudojimu pagal šią politiką.

Dėl konkrečių paslaugų KRAFTTRANS gali paskelbti papildomas šios politikos nuostatas.

 

1. Asmens duomenys, kurie gauna ir apdoroja KRAFTTRANS

1.1. Pagal šią politiką "asmeniniai naudotojo duomenys" reiškia:

1.1.1. Asmens duomenys, kuriuos vartotojas pateikia apie save, užpildydamas atsiliepimų formą (kainos pasiūlymą) svetainėje arba paslaugų naudojimo procese. Informacija, reikalinga Paslaugų teikimui yra aiškiai nurodyta. Tokią informaciją sudaro: Pavardė, vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės pavadinimas.

1.1.2. Kitos informacijos apie vartotoją rinkimas ir/ar platinimas, kuris yra nustatomas KRAFTTRANS teikiant individualias paslaugas, tai taip pat aiškiai nurodoma užsakant individualias paslaugas.

1.2. Naudotojo asmens duomenys, pateikti KRAFTTRANS, laikomi negalutiniais ir gali būti užblokuoti, kol nebus gautas sutikimas iš naudotojo arba jo įgalioto atstovo, bet kurioje, papildomai pažymėtoje KRAFTTRANS formoje, numatytoje svetainėje.

 

2. Naudotojų asmeninės informacijos apdorojimo tikslai

2.1. "KRAFTTRANS" tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini Paslaugų kokybei teikti ir tobulinti.

2.2. Vartotojo asmeniniai duomenys KRAFTTRANS gali būti naudojami šiais tikslais:

2.2.1. Šalių identifikavimui, kaip paslaugos teikimo dalis.

2.2.2. Teikimui vartotojui individualizuotų paslaugų.

2.2.3. Paslaugų kokybės gerinimui ir naujų paslaugų kūrimui.

2.2.4. Atlikimui statistinių ir kitų tyrimų, paremtų beasmeniais duomenimis.

2.2.5. Veiksmų ir/arba funkcijų, įgaliojimų ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, vykdymui.

 

3. Vartotojo asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims

3.1. Su asmeniu susijusi informacija yra konfidenciali, išskyrus atvejus dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie buvo suteikti vartotojo arba jo prašymu.

3.2. KRAFTTRANS turi teisę perduoti vartotojo asmeninę informaciją trečiosioms šalims šiais atvejais:

3.2.1. Vartotojas davė sutikimą tokiems veiksmams.

3.2.2. Perdavimas yra būtinas šiems tikslams pasiekti, įgyvendinant ir vykdant funkcijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

4. Priemonės taikomos naudotojų asmens duomenų apsaugai

KRAFTTRANS imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto ar atsitiktinio panaudojimo, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo ir kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su trečiųjų šalių asmens duomenimis.


5. Vartotojo teisės ir pareigos 

5.1. KRAFTTRANS imasi pagrįstų veiksmų, siekiant išlaikyti tikslumą ir aktualumą turimų asmens duomenų, o taip pat šalina pasenusius, netikrus ar nereikalingus asmens duomenis, tačiau pats vartotojas yra atsakingas už patikimos informacijos teikimą, taip pat atnaujinimą asmens duomenų, atsiradus pasikeitimams.

5.2. Vartotojas bet kuriuo metu gali pakeisti (atnaujinti, papildyti) jo pateiktą asmeninę informaciją ar jos dalį,o taip pat konfidencialumo nustatymus, susisiekus su KRAFTTRANS.

5.2.1. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo KRAFTTRANS, nusiuntęs raštišką pranešimą adresu: UAB Krafttrans Vernalis, Dariaus ir Girėno g.81, Vilnius, LT-02189, su pastaba: "asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimas". Gavus raštišką pranešimą atšaukti asmens duomenų tvarkymą, vartotojo asmens duomenys bus sunaikinąmi

5.3. Vartotojas turi teisę gauti informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu KRAFTTRANS, tuomet turi pateikti rašytinį prašymą adresu: UAB Krafttrans Vernalis, Dariaus ir Girėno g.81, Vilnius, LT-02189, su pastaba: " Prašymas pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ".

5.4. Vykdant punktus 5.2 ir 5.3 KRAFTTRANS gali pareikalauti patvirtinti vartotojo tapatybę, prašydamas patvirtinti tai bet kokia forma, neprieštaraujančia Lietuvos teisės aktams.


6. Atsiliepimai. Klausimai ir pasiūlymai

Klausimus ar pasiūlymus apie šią politiką galite teikti telefonu 8 5 2329593 arba el.paštu vilnius@krafttrans.com.